|

6 redenen waarom trainees zo succesvol zijn

Jonge, onervaren trainees presteren vaak verrassend goed en soms zelfs beter dan hun ervaren collega’s. Wat maakt dat trainees zo succesvol te zijn? 

01

Trainees nemen het voortouw in verandering

Wat kenmerkt een trainee? Het gebrek aan ervaring. Een beperking die ze vervolgens handig weten om te zetten in hun voordeel. Ze zijn gedreven en willen het verschil maken. Vanuit deze intrinsieke motivatie gaan ze onbevangen en gretig op zoek naar de informatie die ze nodig hebben om complexe vraagstukken op te lossen. Doordat ze voortdurend terecht komen in situaties die nieuw voor ze zijn, zijn ze genoodzaakt om snel te leren. Ze ontdekken nieuwe wegen en nemen daarmee het voortouw in verandering. 

02

Trainees zijn verbinders

Trainees hebben, door hun gebrek aan ervaring, de kennis en expertise van anderen nodig om zaken te realiseren. Geselecteerd op een stevige dosis empathie en sterke sociale vaardigheden maken ze makkelijk verbinding. Ze zijn gewend te functioneren in communities en trekken zich weinig aan van ongeschreven organisatiegrenzen, waardoor ze ook over de silo’s in een organisatie heen deze verbinding zoeken. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk waardoor anderen hen willen volgen in hun plannen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze erg sterk zijn in het mobiliseren van de mensen om hen heen. 

03

Trainees leren snel

Leervermogen is een moeilijk te ontwikkelen competentie. Het vermogen om te leren wordt voor een groot deel bepaald door algemene cognitieve vaardigheden. Dit is dan ook, naast persoonlijkheid, drijfveren en gedrag, een belangrijk selectiecriterium voor trainees. Met hun hoge ‘snapsnelheid’ weten trainees snel te doorgronden wat wel en niet van belang is en waar het in de kern om draait. Hun grote leervermogen en groeimindset maakt dat ze snel ingewerkt zijn en snel in staat zijn om toegevoegde waarde te leveren. 

04

Trainees hebben het lef om vragen te stellen

Vanuit hun onbevangenheid en gezekerd door hun zelfvertrouwen wijken trainees af van, voor hen nog niet bestaande, gebaande paden en ongeschreven regels. Ze zoeken simpelweg de relevante stakeholders op en beginnen met het stellen van vragen. Door het slim combineren van de vergaarde informatie komen ze vaak tot vernieuwende inzichten en weten ze haarfijn hiaten of conflicten bloot te leggen. Ze hebben al van jongs af aangeleerd om te reflecteren en feedback te geven en te ontvangen en doen dit dan ook veelvuldig. Hiermee doorlopen ze snel een leercyclus en tekent zich een steile leercurve af. 

05

Succes door balans tussen kaders en doelen vs. Vrijheid

Natuurlijk moeten trainees ook nog veel leren en is een goede aansturing en begeleiding belangrijk. Dit vraagt om een leidinggevende die begrijpt wanneer het nodig is om het talent in toom te houden, maar ook het juiste moment herkent om los te laten. Denk hierbij aan vliegeren. Een waakzame vliegeraar houdt zijn lijn stevig vast, viert de lijn én geeft net voldoende spanning om de vlieger te laten stijgen. (Zie ook blog: onze talenten willen echt groeien, daag ze uit!) Met hun talent én met de juiste begeleiding maken trainees het verschil voor de organisaties waar ze werken. 

06

Leren van elkaar

Door trainees te koppelen aan meer ervaren collega’s ontstaat een waardevolle kruisbestuiving tussen de nieuwsgierige onbevangen houding van de trainees en de al aanwezige kennis en ervaring in de organisatie. Vooral als dit ervaren collega’s zijn met een groeimindset; zij snappen op basis van hun ervaring intuïtief snel wat er aan de hand in een situatie, weten hoe effectief te handelen én hebben een open mindset om te blijven leren, ook van een onervaren collega. Het beste van beiden komt naar boven en beide partijen blijven leren. Essentieel in een tijd waarin ontwikkelingen zo snel gaan dat kennis snel verouderd en ‘leren weten verslaat’. 

Zit jij ook middenin de war for talent en ben je (bijna) overtuigd dat je een trainee nodig hebt?

 Boek dan meteen een meeting in met een van onze accountmanagers.