|

Met een set van soft-skills impact maken op wereldniveau

Bijna dertig jaar geleden begon Nathalie Jaarsma haar professionele avontuur bij Ormit Talent. Als ambitieuze nieuwkomer was ze nieuwsgierig naar wat er allemaal te doen was op de arbeidsmarkt en koos daarom voor een traineeship. Inmiddels is Nathalie al jaren actief voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar diplomatieke carrière op het gebied van economie, veiligheid en cultuur maakt ons enorm nieuwsgierig. Hoe is ze hier gekomen en welke inzichten en ervaringen tijdens het traineeship hebben nu nog impact?

Opdrachten in telecom, pensioenen en commercie

Nathalie startte bij Ormit Talent in de beginjaren. Ormit Talent was nog echt een start-up. Nathalie koos hiervoor, omdat ze gedurende 2 jaar voor verschillende opdrachtgevers zou werken. Daarnaast sprak het haar aan om in een groep trainees te werken. Elkaar te ondersteunen, en van en met elkaar te leren. “Dat overzie je van tevoren niet, maar bleek heel waardevol.” 

Nathalie heeft 4 verschillende opdrachten gedaan. Ze startte bij Ericsson. Een technisch georiënteerde organisatie, waar ze nu in haar werk nog iets aan heeft. Vervolgens ging ze aan de slag bij het ABP. Hier kwam Nathalie in een roerige periode terecht en leerde ze o.a. hoe je besluitvorming drijft, hoe je processen optimaliseert en wat daarin de rol van stakeholder management is.  

Vervolgens werkte ze nog bij een deelneming van Ordina wat zich met opleidingen bezighield en eindigde ze haar traineeship in een meer commerciële rol als accountmanager bij Ordina.

Een wereldwijde carrière

Daarna lag de wereld weer voor haar open. Bij haar laatste opdrachtgever heeft Nathalie nog ruim vijf jaren gewerkt. Ze kwam weer terug bij Ormit Talent en volgde toen het Advanced Programma van Ormit Talent. Een speciaal ontwikkelprogramma voor mensen met enkele jaren werkervaring. Nathalie wilde zich breder ontwikkelen dan de commerciële rol die ze de voorgaande jaren bij Ordina vervuld had. Voordat Nathalie bij Ormit Talent startte had ze 2 jaar in Thailand gewerkt. De internationale ervaring en het werken in deze context, bleef trekken. Haar Ormit coach attendeerde haar op Buitenlandse Zaken. 

Dit was het begin van een prachtige internationale carrière. Van beleidsadviseur, naar economisch attache in Australië, naar Political Counselor in Washington, hoofd veiligheids- en defensiebeleid, tot ambassadeur op de Nederlandse ambassade op Cyprus, ambassadeur voor veiligheidsbeleid en cyber en nu actief voor Buitenlandse Zaken op gebied van AI.

Wat heb je nodig om succesvol te zijn in de diplomatie?

Al jaren is Nathalie succesvol voor Buitenlandse zaken. Wat maakt dat dit je goed afgaat? “Diplomatie gaat over de relaties tussen landen in de volle breedte. Van overheid tot overheid, naar culturele instellingen of op gebied van veiligheid. Uiteindelijk gaat het hierbij om beïnvloeden van gedrag. Wat hierin belangrijk is, is dat je de ander moet begrijpen.”  

Dan hebben we het over meer dan een persoon begrijpen. Je moet het land kennen, de cultuur kennen en begrijpen. En dat geeft veel gelaagdheid en brengt complexiteit met zich mee. 

Volgens Natalie begint het met de vraag: “Wat beweegt die ander? Wat vindt hij of zij belangrijk?” 

Want, zo zegt Nathalie: “Vroeg of laat komt de vraag vanuit Den Haag: Het land waar jij zit neemt deze positie in. We zouden willen dat zij hun positie aanpassen of daarin anders handelen. Welke mogelijkheden zie jij?” 

En dit is echt diplomatie in de kern. Nathalie vertelt over haar aanpak. Een traject van gesprekken voeren, goed luisteren en echt een wens hebben om tot elkaar te komen. 

De wereld zou een stuk instabieler zijn als er niet naar elkaar geluisterd wordt of er geen wens bestaat om tot elkaar te komen. Hier ligt een belangrijke rol voor diplomatie.” 

Zo zie je dat je een veelheid van facetten kan inzetten om uiteindelijk invloed uit te oefenen. Je moet aanvoelen wat nodig is. 

Advies van Nathalie

Zacht op de mens en hard op de inhoud

Om succesvol te zijn in haar werk, benadrukt Nathalie dat je de persoon van de rol moet kunnen onderscheiden. “Het gaat soms hard op de inhoud, maar dan wel zacht op de persoon. Dat heb ik ook in mijn tijd bij Ormit geleerd.” 

Andere belangrijke lessen? “Het belangrijkste misschien nog wel, de reflectie die je steeds hebt. Je kan iets leren uit een boek of door iets te doen. Maar de uitdaging met vaardigheden is om steeds beter te worden. En door steeds met elkaar te bekijken hoe iets gaat en hoe je dat evt. beter of anders had kunnen doen, maakt dat je snel groeit.”

Sta voor je mensen

In haar indrukwekkende carrière blijft Nathalie ook continu zelf ontwikkelen. Zo volgt ze ontwikkelprogramma’s die aangeboden worden en leert ze van collega’s. Voor (toekomstige) leiders heeft ze ook een duidelijke boodschap: Sta voor je mensen. Blijf goed voor je team zorgen. Heb oog voor wat individuen aankunnen en geef hen vertrouwen om het uit te voeren. Nathalie illustreert dit met een mooi voorbeeld: “We hadden consultaties met een ingewikkeld land. Dat land zette uiteen hoe zij vonden dat wij met bepaalde dingen omgaan. Daar was voor 80% van alles op af te dingen. Een juriste naast mij was bijzonder goed op de inhoud. Ze liet mij een briefje zien met de vraag: wat wil je dat ik doe? Mag ik hierop in gaan? Ik gaf haar het vertrouwen en knikte dat ze mocht reageren. Stuk voor stuk fileerde ze alle argumenten. Heel netjes en correct op vorm en inhoud.  

Ze voelde mijn vertrouwen en wist dat als de andere kant haar zou schofferen, ik haar zou beschermen. Dus, durf, maar wees er wel voor elkaar.” 

Niet te rigide in je persoonlijke doelen

Tot slot heeft Nathalie ook mooie adviezen voor de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. “Wees leergierig. Sta open voor zoveel mogelijk leerervaringen. Leg je nog niet vast op een heel strak pad. Wees niet te rigide in je doelen als je een brede belangstelling hebt. Sta open voor kansen en pak ze.

Other happy clients

Wil jij ook zo’n traineeship volgen met een blijvende impact?