|

Wat is data governance en hoe leidt dit tot betere beslissingen?

Data staat volop in de belangstelling. And there is more to come! Laten we eerst starten met de uitleg van de twee meest voorkomende begrippen: data governance en datamanagement. Verwar ze niet met elkaar! Het managen van data gaat over de dagelijkse processen van data binnen je organisatie. Data governance daarentegen kijkt juist hoe je deze processen inricht en in de toekomst meer geld kan verdienen, door het inzetten van kwalitatieve data. Je kunt dus zeggen dat je met data governance de waarde van je data maximaliseert.  

Data governance zorgt voor het vastleggen en realiseren van de structuren en processen; de techniek; het (data)beleid en het bepalen van rollen & verantwoordelijkheden voor het verwerken, opslaan en beschermen van data. Door vaste afspraken te hanteren worden data(stromen) duidelijker en overzichtelijker. Daarmee is het een belangrijk vertrekpunt voor datamanagement.

Beheren en managen van data

De afspraken die je maakt en vastlegt binnen data governance bepaalt hoe je organisatie die data vervolgens gaat managen. Met als doel de werkprocessen in je organisatie optimaal en zo consistent mogelijk te ondersteunen. Met data governance wordt het beheren van de data op onderstaande gebieden bedoeld:

  • Beschikbaarheid
  • Bruikbaarheid (kwaliteit)
  • Integriteit
  • Beveiliging
  • Consistentie
  • Regelgeving/Compliance (data behandelen conform geldende regelgeving)

Inzicht in de processen en het beleid ten aanzien van data binnen je organisatie zorgen ervoor dat data op de correctie manier verwerkt en opgeslagen wordt. De implementatie van data governance valt onder de verantwoordelijkheid van het data stewardship. Meer weten over de verschillende datarollen? Lees dit artikel.

 

Wat draagt data governance bij?

Door in de basis je data governance effectief in te richten werk je met nauwkeurige en betrouwbare data. Het spreekt voor zich dat je met deze inzichten dus ook betere beslissingen kunt nemen voor de toekomst.

De hoeveelheid en diversiteit aan data groeit snel in veel organisaties. Als je beslissingen maakt op onbetrouwbare data kan dat nadelige gevolgen voor je organisatie hebben. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je niet (meer) aan alle wettelijke verplichtingen (compliance) voldoet.

Door de vaste afspraken binnen data governance wordt het verwerken en opslaan van data een stuk overzichtelijker en minder foutgevoelig. Daarnaast onderhoud je je data waardoor de kwaliteit behouden blijft. En kun je ook écht structureel met de conclusies en adviezen uit die data aan de slag. Je data vertegenwoordigt dan een grotere waarde in je organisatie.

Benieuwd wat onze datatalenten in de praktijk doen?

Onze talenten zijn echte translators die de verbinding tussen business en datateams goed kunnen maken.

Getriggerd? Lees ook zeker deze blogs

Hoor het van data trainee Daniël

Daniël is 26 jaar en begon bij Ormit Talent rond mei/juni 2021. Hij is dus al een tijdje onderweg met het ontwikkelprogramma en wij waren benieuwd hoe hij eigenlijk bij Ormit Talent terecht is gekomen en hoe het hem bevalt.

De opkomst van de Analytics Translator

Data is goud waard en wie er niet in investeert, loopt achter. Elk bedrijf verzamelt tegenwoordig ontelbaar veel data, waarmee brede databases worden opgebouwd. Maar dan?

Wat doet een data engineer?

Als data engineer of data ingenieur ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de data-infrastructuur van een bedrijf. Je ontwerpt en houdt toezicht op de implementatie van processen die gegevens zowel vastleggen als opslaan. Daarnaast ontwikkel je systemen om analyse van die gegevens mogelijk te maken.