|

Hoe creëer je een datagedreven organisatie?

Je organisatie meer datagedreven maken is niet iets wat je zomaar even doet. Het vergt een verandering van de mindset en inzet van alle werknemers. Om dat teweeg te brengen zijn er verschillende processen van belang. Er is invloed nodig vanuit het bestuur, er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van het personeel, werknemers moeten data-vaardigheden ontwikkelen en het belangrijkste: een actieve community die ervoor zorgt dat er aan de missie, doelstellingen en behoeften van de organisatie wordt voldaan.

Waar te beginnen met het ontwikkelen van een datagedreven cultuur?

Wanneer je iets wilt veranderen is het handig eerst kritisch in kaart te brengen hoe je organisatie ervoor staat. Zo kom je erachter of je medewerkers klaar zijn om anders te denken, anders te handelen en zich anders te gedragen omtrent data.

Beantwoord daarvoor deze vragen:

 • Wat is onze datastrategie?
 • Welke problemen zouden we kunnen oplossen met data?
 • Stimuleert het bestuur besluitvorming op basis van data?
 • Welke data is al beschikbaar en hebben werknemers daar vertrouwen in?
 • Wat is de kwaliteit van ons datamanagement en welke resources zouden dat kunnen verbeteren?
 • Welke processen moeten we verfijnen om voor betrouwbaar(der) databeheer te zorgen?
 • Welke datavaardigheden hebben de medewerkers en wie zou eventueel welke vaardigheden moeten leren?
 • Welke norm volgen we met z’n allen om ervoor te zorgen dat richtlijnen voortdurend gevolgd worden?
 • Bestaat er een interne community die mensen enthousiast maakt of wil maken over data en de potentiële invloed ervan op de organisatie? Zo niet, hoe kunnen we die ontwikkelen?

Na het beantwoorden van deze essentiële vragen kun je beginnen met het creëren van een datacultuur. Dat levert onder andere de volgende voordelen op: meer klanten aantrekken en behouden, gerichte en effectieve marketing, productinnovatie en kwaliteitscontrole. Daarnaast haal je er ook concurrentievoordeel uit, zowel op korte als lange termijn.

Zorg dat het bestuur achter datagestuurd beleid staat

Een datagedreven cultuur succesvol realiseren is niet vanzelfsprekend en zeker geen “walk in the park.” Voor de transitie naar een datagedreven organisatie is meer nodig dan alleen technologie, er moet veel gebeuren en hard worden gewerkt. Deze verandering vraagt namelijk nieuwe vaardigheden, processen en een andere benadering van het werk in het algemeen. Om de implementatie daarvan soepel te laten verlopen spelen leidinggevenden een sleutelrol in het stimuleren van de werknemers.

Wanneer jij en je werknemers overtuigd zijn van jullie kunde, helpen deze stappen bij te dragen aan het succes van je organisatie en het transformeren van het bedrijf:

 • Behandel data als kapitaal, maak het gebruik ervan een prioriteit in alle zakelijke functies
 • Voorzie iedereen van informatie die aansluit bij hun werkervaring
 • Wees transparant
 • Wijs resources toe aan een projectteam dat uit verschillende belanghebbenden bestaat. Zij houden zich bezig met welk verandermanagement, welke ondersteuning en welke trainingen voor wie nodig zijn
 • Kies voor flexibele, gebruiksvriendelijke, schaalbare en beheerbare technologische oplossingen
 • Bied formele en informele trainingen, leeractiviteiten en begeleiding aan die aansluiten op het verandertraject m.b.t. vaardigheden en kennis op datagebied. Zo realiseer je een optimaal investeringsrendement
 • Weeg het datagebruik mee in de prestatiebeoordelingen en bevordering overwegingen

Maak analysevaardigheden een prioriteit

Het geheim van organisaties met een succesvolle datacultuur is dat haar werknemers zowel de juiste vaardigheden als de juiste instelling bezitten om datagestuurde besluiten te nemen. Daarnaast zijn ze gemotiveerd om hun collega’s te helpen met het ontwikkelen van hun analysevaardigheden door middel van trainingen, show and tell-sessies en andere activiteiten.

Stimuleer je werknemers nieuwsgierig te zijn en te ontdekken met data als dagelijkse bezigheid. Een organisatie die haar mensen aanmoedigt de bestaande situatie op de proef te stellen en luistert naar ideeën hoe het beter kan, ziet minder gemakzucht en meer motivatie onder haar medewerkers. Zodra collega’s onderling aan de slag gaan met data (selfservice-analyse) zal je merken dat data in alle gesprekken terugkomt. Ze worden van nature nieuwsgierig en stellen vragen, doen eigen onderzoek en leren zo steeds meer vaardigheden omtrent data.

Zorg ervoor dat de juiste mensen toegang hebben tot benodigde data

Met een duidelijk en flexibel framework als fundament voor je datamanagement zorg je voor schone, betrouwbare data die klaar voor gebruik is.

Zorg ervoor dat je als organisatie terugkerende en herhaalbare processen ontwikkelt. Zo haal je optimaal succes voor, tijdens en na de implementatie. Let wel op dat dit geen eenmalig proces is. Het is belangrijk om het voortdurend te controleren, evalueren en te onderhouden. Zo houd je in de gaten of de analytische prestaties aan de bedrijfsbehoeften blijven voldoen. Die willen namelijk nog wel eens veranderen of ontwikkelen. Wanneer je daar snel op inspeelt, bespaar je niet alleen tijd en kosten, maar hier komen ook verbeterde bedrijfsprocessen en sterkere klant- en partnerrelaties uit voort. En dat werkt mee aan een goede reputatie en hogere winst van jouw bedrijf.

Lanceer een data community om analyse gebruik te verhogen

Door middel van een community creëer je een netwerk van collega’s die elkaar enthousiasmeren in het datagebruik. Ze werken samen en zullen met behulp van hun leidinggevenden hun datavaardigheden verder ontwikkelen.

Een bijkomend voordeel is dat er minder data eilanden zullen zijn, omdat de data die wordt gebruikt en geanalyseerd een breder draagvlak krijgt. Omdat er onderling wordt gesproken over het gebruik van data zullen ook de neuzen dezelfde kant op gericht zijn en bedrijfsmaatstaven beter afgestemd.

Het is aan te raden om een community-leider (of leiders) aan te stellen. Iemand die vastlegt welke resources nodig zijn, die gebruikers samenbrengt, uitdaagt, aanmoedigt en data het middelpunt te houden van het gesprek. Deze interne community kan als extraatje contact leggen met externe community’s om zo de datakennis nog verder uit te breiden.

De transitie naar een datagedreven cultuur doe je samen!

Om de verandering succesvol af te ronden is het belangrijk dat iedereen aan boord is. Je hebt namelijk iedereen nodig om de transformatie naar een datagedreven cultuur te bewerkstelligen, je kan het niet alleen. Werk daarom met gedefinieerde processen en leg de focus op de mensen die de organisatiecultuur bepalen. Neem hen, samen met de leidinggevenden nadrukkelijk mee in het proces en zet samen de lijnen uit.

Getriggerd? Lees ook zeker deze blogs

Aan het werk met generatie Z – trek talent aan met een traineeship

Jong talent vraagt om een nieuwe benadering. Een talentmagneet ben je niet zomaar. Daar is wel wat voor nodig. Durf jij het aan?

De opkomst van de Analytics Translator

Data is goud waard en wie er niet in investeert, loopt achter. Elk bedrijf verzamelt tegenwoordig ontelbaar veel data, waarmee brede databases worden opgebouwd. Maar dan?

Effectief informatiestromen organiseren

Informatiestromen binnen bedrijven worden door de digitalisering steeds uitgebreider en dus complexer. Des te belangrijker om deze informatiestromen goed te organiseren! Want door op een georganiseerde manier met je informatie om te gaan, verbeter je de kwaliteit van je bedrijfsprocessen en optimaliseer je de beslissingen die je neemt op basis van data. Maar hoe doe je dat? In dit blog geven we je 5 handige stappen voor het maken van een informatieplan!