|

Deep Democracy: Wat is het en hoe pas je het toe?

 

Deep democracy is een methode die is ontwikkeld in de jaren 90 in Zuid-Afrika door Myrna en Greg Lewis. De grondslag van Deep Democracy ligt in Process Oriented Psychology van Arnold Mindell. Deep Democracy maakt gebruik van rationele en emotionele aspecten binnen besluitvormingsprocessen en groepsdynamiek. Deze techniek kan toegepast worden in veel verschillende situaties zoals een discussie met je partner of voor een conflict in het bestuur van een organisatie.

Waar komt Deep Democracy vandaan?

Er zijn meerdere facetten die gezamenlijk de term ‘Deep Democracy’ creëren. Ten eerste, alle meningen binnen deze methode zijn belangrijk. Zowel de minderheid als de meerderheid moet gehoord worden om tot een besluit te komen. Dit slaat terug op term democratisch. Daarnaast gaat deze methode diep in op de onderstroom, waar veel wijsheid en mogelijkheden zitten. Door te zorgen dat iedereen zegt wat er gezegd moet worden, daalt de watergrens en kan je gebruik maken van de collectieve wijsheid van de groep.

Het doel van Deep Democracy is de waterlijn van de ijsberg (hieronder in de afbeelding te zien) te laten zakken. Binnen Deep Democracy wordt er aandacht gegeven aan verschillende meningen en ideeën. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen dingen die bewust gebeuren en dingen die onbewust plaatsvinden. Denk bij bewuste dingen aan de agenda van een vergadering. Onbewust heeft betrekking op bijvoorbeeld de conversaties voorafgaand aan de vergadering waar niet iedereen in betrokken wordt. Daarnaast zijn waardes en overtuigingen van belang. Hier bevindt volgens Arnond Mindell zich, de echte wijsheid van een groep. Iedereen is uniek en brengt zijn eigen overtuigingen en waardes mee. Juist deze diversiteit leidt tot innovatie en creativiteit. Greg en Myrna Lewis zijn in de post-apartheid periode in Zuid-Afrika aan de slag gegaan met procesgeoriënteerde psychologie en ontwikkelden praktische tools. Hierdoor is de Lewis methode binnen Deep Democracy ontstaan. De Lewis methode is een handig instrument dat gebruikt kan worden bij besluitvorming en conflicten binnen een groep.

Lewis Methode - Deep Democracy

Hoe werkt de Lewis methode van Deep Democracy?

Deep Democracy is een methode voor inclusieve besluitvorming en conflicthantering. Binnen Deep Democracy is het belangrijk dat erkend wordt dat ieders mening van belang is en dat deze meningen gehoord worden. Deep Democracy bestaat uit een aantal stappen. Met deze stappen breng je Deep Democracy in actie. Deze kunnen toegepast worden op verschillende situaties, bijvoorbeeld wanneer je een discussie hebt. Maar ook als je meer inzicht wil genereren in meningen omtrent een besluit, participatie wil verhogen of een beter gefundeerde beslissing wil nemen. Deze stappen zijn afzonderlijk van elkaar te nemen, dus onafhankelijk van de andere stappen.

“In order to make peace you need to have war.”

Stap 1: Verzamel alle inzichten

Dit kun je doen door een open situatie te creëren waarin iedereen zijn/haar mening kan geven. Een situatie waar sprake is van hiërarchie kan ervoor zorgen dat niet iedereen zichzelf durft uit te spreken. Een methode die hierop inspeelt is de “Soft Shoe Shuffle”. Iedereen in de ruimte gaat daarbij staan en mensen die een statement willen maken, zetten een stap naar voren. Mensen die het eens zijn met het gemaakte statement lopen naar de persoon toe die het statement maakte. Op deze manier krijg je inzicht in de meningen van iedereen in de ruimte.

Stap 2: Creëer een veilige sfeer

Het is belangrijk om een sfeer te creëren waarin een nee of een tegengestelde mening gezegd kan en mag worden. Je herkent vast wel de situatie dat mensen in een vergadering niets zeggen, maar zich vervolgens wel uitspreken bij het koffieapparaat. Je wilt een situatie creëren waarin deze mensen niet hun mond houden maar juist uitspreken. Negeer vervolgens deze meningen niet. Stel bijvoorbeeld de vraag of andere mensen hetzelfde gevoel hebben, of er anders over denken.

Stap 3: Krijg de minderheid aan boord

Als iedereen zijn mening heeft gedeeld, is het tijd om te gaan stemmen. Dit doe je door middel van het opsteken van handen. In het geval van een duidelijke meerderheid is het van belang om de minderheid ook mee te krijgen. Deep Democracy erkent dat er wijsheid zit in die minderheid. Door te vragen wat er nodig is om mee te gaan in een besluit breng je de wijsheid van de minderheid naar boven.

Zo kom je tot een besluit waarin alle meningen zijn meegenomen!

Een verdieping van Deep Democracy bij het Ormit Talent Annual Learning Event

Deze blogpost is een korte kennismaking met Deep Democracy. Maar er is nog veel meer te schrijven en te leren over dit onderwerp. Tijdens het Annual Learning Event van Ormit Talent wordt dit onderwerp nog dieper uitgelicht. Deze workshop geeft nog meer inzichten, bijvoorbeeld dat mensen vaak belangrijke informatie omtrent conflict- of besluitvormingsprocessen niet delen. Het is dan ook belangrijk om ook de tegenstrijdige meningen aandacht te geven om tot een optimaal besluit komen.

Dit jaarlijkse event is toegankelijk voor alle talenten van Ormit Talent als extra aanvulling op het ontwikkelprogramma. Deze dag zijn er verschillende workshops en trainingen te volgen over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met stress, hoe vertel je verhalen aan de hand van data, en hoe pas je design thinking toe in een zakelijke context.

Getriggerd? Lees ook zeker deze blogs

De kracht van nieuwsgierigheid

Toptalent: organisaties vechten er om. De ‘war for talent’ is volop gaande. Het verliezen van toptalent is sinds de opkomst van COVID-19 het grootste risico voor de lange termijn groei van organisaties. Het vinden, aantrekken en behouden van talent is topprioriteit. Maar wat zoeken talenten in een baan?

Wat is een traineeship?

Toptalent: organisaties vechten er om. De ‘war for talent’ is volop gaande. Het verliezen van toptalent is sinds de opkomst van COVID-19 het grootste risico voor de lange termijn groei van organisaties. Het vinden, aantrekken en behouden van talent is topprioriteit. Maar wat zoeken talenten in een baan?